18 Hotels North - astoriahistory
Savoy Plaza Hotel, 5th Ave. & 59th Street, New York

Savoy Plaza Hotel, 5th Ave. & 59th Street, New York

00261ManhattanhotelsMidtown